Úradná tabuľa ÚJD SR

21/2022

č. rozhodnutia: 21/2022

č. správneho konania: 948-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.02.2022

dátum právoplatnosti: 10.03.2022

Prílohy:

948-2022_Rozhodnutie_21_2022_R021 _2022_StHa_OnEv podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023