Úradná tabuľa ÚJD SR

209/2024

č. rozhodnutia: 209/2024

č. správneho konania: 1985-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 09.05.2024

Prílohy:

1985-2024_Rozhodnutie_209_2024_R209_2024.pdf

Aktualizácia: 09.05.2024