Úradná tabuľa ÚJD SR

208/2024

č. rozhodnutia: 208/2024

č. správneho konania: 1314-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 07.05.2024

Prílohy:

1314-2024_Rozhodnutie_208_2024_(6) Rozhodnutie SpK 1314_2024 (4075-2023)_pečať.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024