Úradná tabuľa ÚJD SR

207/2024

č. rozhodnutia: 207/2024

č. správneho konania: 2121-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.05.2024

Prílohy:

2121-2024_Rozhodnutie_207_2024_Rozhodnutie_207_2024.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024