Úradná tabuľa ÚJD SR

207/2022

č. rozhodnutia: 207/2022

č. správneho konania: 2492-2022

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 26.07.2022

Prílohy:

2492-2022_Rozhodnutie_207_2022_R č. 207_2022 preprava ČJP.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022