Úradná tabuľa ÚJD SR

207/2022

č. rozhodnutia: 207/2022

č. správneho konania: 656-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 26.07.2022

dátum právoplatnosti: 16.08.2022

Prílohy:

656-2024_Rozhodnutie_207_2022_R č. 207_2022 preprava ČJP.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024