Úradná tabuľa ÚJD SR

206/2023

č. rozhodnutia: 206/2023

č. správneho konania: 2295-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.06.2023

dátum právoplatnosti: 15.07.2023

Prílohy:

2295-2023_Rozhodnutie_206_2023_Rozhodnutie_206_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023