Úradná tabuľa ÚJD SR

206/2022

č. rozhodnutia: 206/2022

č. správneho konania: 2689-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 17.08.2022

dátum právoplatnosti: 03.09.2022

Prílohy:

2689-2022_Rozhodnutie_206_2022_UJD SR_Rozhodnutie_206_2022_2689_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023