Úradná tabuľa ÚJD SR

205/2024

č. rozhodnutia: 205/2024

č. správneho konania: 16-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 07.05.2024

Prílohy:

16-2024_Rozhodnutie_205_2024_Rozhodnutie_205_2024.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024