Úradná tabuľa ÚJD SR

205/2023

č. rozhodnutia: 205/2023

č. správneho konania: 2481-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.06.2023

dátum právoplatnosti: 15.07.2023

Prílohy:

2481-2023_Rozhodnutie_205_2023_Rozhodnutie_205_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023