Úradná tabuľa ÚJD SR

205/2022

č. rozhodnutia: 205/2022

č. správneho konania: 2187-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.07.2022

Prílohy:

2187-2022_Rozhodnutie_205_2022_R205_2022_UJD SR 2187-2022_schválenie PZ_final.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022