Úradná tabuľa ÚJD SR

204/2024

č. rozhodnutia: 204/2024

č. správneho konania: 1953-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.05.2024

dátum právoplatnosti: 07.05.2024

Prílohy:

1953-2024_Rozhodnutie_204_2024_Rozhodnutie_204_2024.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024