Úradná tabuľa ÚJD SR

204/2023

č. rozhodnutia: 204/2023

č. správneho konania: 866-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.06.2023

dátum právoplatnosti: 15.07.2023

Prílohy:

866-2024_Rozhodnutie_204_2023_Rozhodnutie_204_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024