Úradná tabuľa ÚJD SR

204/2022

č. rozhodnutia: 204/2022

č. správneho konania: 758-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 01.06.2023

dátum právoplatnosti: 07.06.2023

Prílohy:

758-2023_Rozhodnutie_204_2022_R151_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023