Úradná tabuľa ÚJD SR

203/2024

č. rozhodnutia: 203/2024

č. správneho konania: 2215-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.05.2024

dátum právoplatnosti: 25.05.2024

Prílohy:

2215-2024_Rozhodnutie_203_2024_Rozhodnutie_203_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024