Úradná tabuľa ÚJD SR

203/2023

č. rozhodnutia: 203/2023

č. správneho konania: 1817-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.06.2023

dátum právoplatnosti: 17.07.2023

Prílohy:

1817-2023_Rozhodnutie_203_2023_R_203_2023_Schválenie VnRPS JZ MO3 PZPF.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023