Úradná tabuľa ÚJD SR

203/2022

č. rozhodnutia: 203/2022

č. správneho konania: 2282-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.07.2022

dátum právoplatnosti: 09.08.2022

Prílohy:

2282-2022_Rozhodnutie_203_2022_UJD SR 2282-2022_Rozhodnutie č. 203_2022_EMO 1,2.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023