Úradná tabuľa ÚJD SR

202/2024

č. rozhodnutia: 202/2024

č. správneho konania: 2169-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.05.2024

dátum právoplatnosti: 25.05.2024

Prílohy:

2169-2024_Rozhodnutie_202_2024_Rozhodnutie_202_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024