Úradná tabuľa ÚJD SR

202/2023

č. rozhodnutia: 202/2023

č. správneho konania: 2441-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 26.06.2023

dátum právoplatnosti: 30.06.2023

Prílohy:

2441-2023_Rozhodnutie_202_2023_Roz202_2023 JAVYS.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023