Úradná tabuľa ÚJD SR

202/2023

č. rozhodnutia: 202/2023

č. správneho konania: 913-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 26.06.2023

dátum právoplatnosti: 30.06.2023

Prílohy:

913-2024_Rozhodnutie_202_2023_Roz202_2023 JAVYS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024