Úradná tabuľa ÚJD SR

201/2024

č. rozhodnutia: 201/2024

č. správneho konania: 2192-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 06.05.2024

dátum právoplatnosti: 28.05.2024

Prílohy:

2192-2024_Rozhodnutie_201_2024_R 201-2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024