Úradná tabuľa ÚJD SR

201/2023

č. rozhodnutia: 201/2023

č. správneho konania: 1969-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 28.06.2023

dátum právoplatnosti: 31.07.2023

Prílohy:

1969-2023_Rozhodnutie_201_2023_ROZHODNUTIE č. 201_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023