Úradná tabuľa ÚJD SR

201/2022

č. rozhodnutia: 201/2022

č. správneho konania: 2643-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 15.07.2022

dátum právoplatnosti: 03.08.2022

Prílohy:

2643-2022_Rozhodnutie_201_2022_Rozhodnutie 201_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023