Úradná tabuľa ÚJD SR

200/2024

č. rozhodnutia: 200/2024

č. správneho konania: 2201-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 07.05.2024

dátum právoplatnosti: 22.05.2024

Prílohy:

2201-2024_Rozhodnutie_200_2024_Rozhodnutie_200_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024