Úradná tabuľa ÚJD SR

200/2023

č. rozhodnutia: 200/2023

č. správneho konania: 2506-2023

žiadateľ: ÚEF SAV

dátum vydania: 03.07.2023

dátum právoplatnosti: 24.07.2023

Prílohy:

2506-2023_Rozhodnutie_200_2023_R_200_2023 UEF SAV v.v. i. KE.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023