Úradná tabuľa ÚJD SR

20/2024

č. rozhodnutia: 20/2024

č. správneho konania: 1036-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 15.01.2024

dátum právoplatnosti: 15.02.2024

Prílohy:

1036-2024_Rozhodnutie_20_2024_R20_2024-anonymizované.pdf

Aktualizácia: 23.02.2024