Úradná tabuľa ÚJD SR

20/2023

č. rozhodnutia: 20/2023

č. správneho konania: 1034-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.01.2023

dátum právoplatnosti: 07.02.2023

Prílohy:

1034-2023_Rozhodnutie_20_2023_Rozhodnutie 20_2023.pdf

Aktualizácia: 07.02.2023