Úradná tabuľa ÚJD SR

20/2022

č. rozhodnutia: 20/2022

č. správneho konania: 971-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.01.2022

dátum právoplatnosti: 02.03.2022

Prílohy:

971-2022_Rozhodnutie_20_2022_R20_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023