Úradná tabuľa ÚJD SR

2/2023

č. rozhodnutia: 2/2023

č. správneho konania: 836-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 04.01.2023

dátum právoplatnosti: 07.02.2023

Prílohy:

836-2023_Rozhodnutie_2_2023_R2_2023_rozhodnutie (UJD SR 3329-2022) .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023