Úradná tabuľa ÚJD SR

2/2022

č. rozhodnutia: 2/2022

č. správneho konania: 580-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.01.2022

dátum právoplatnosti: 16.02.2022

Prílohy:

580-2023_Rozhodnutie_2_2022_R002_2022.pdf

Aktualizácia: 09.05.2024