Úradná tabuľa ÚJD SR

199/2024

č. rozhodnutia: 199/2024

č. správneho konania: 2200-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 03.05.2024

dátum právoplatnosti: 21.05.2024

Prílohy:

2200-2024_Rozhodnutie_199_2024_Rozhodnutie_199_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024