Úradná tabuľa ÚJD SR

199/2023

č. rozhodnutia: 199/2023

č. správneho konania: 1598-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 28.06.2023

dátum právoplatnosti: 10.08.2023

Prílohy:

1598-2023_Rozhodnutie_199_2023_R_199_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023