Úradná tabuľa ÚJD SR

199/2022

č. rozhodnutia: 199/2022

č. správneho konania: 2191-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.07.2022

dátum právoplatnosti: 17.08.2022

Prílohy:

2191-2022_Rozhodnutie_199_2022_UJD SR 2191-2022_Rozhodnutie_EMO12.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023