Úradná tabuľa ÚJD SR

198/2023

č. rozhodnutia: 198/2023

č. správneho konania: 2379-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.06.2023

dátum právoplatnosti: 10.07.2023

Prílohy:

2379-2023_Rozhodnutie_198_2023_Rozhodnutie_198_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023