Úradná tabuľa ÚJD SR

198/2022

č. rozhodnutia: 198/2022

č. správneho konania: 2739-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.08.2022

dátum právoplatnosti: 26.08.2022

Prílohy:

2739-2022_Rozhodnutie_198_2022_Rozhodnutie_198_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023