Úradná tabuľa ÚJD SR

197/2024

č. rozhodnutia: 197/2024

č. správneho konania: 2250-2024

žiadateľ: OÚ Trenčín

dátum vydania: 06.05.2024

dátum právoplatnosti: 22.05.2024

Prílohy:

2250-2024_Rozhodnutie_197_2024_Rozhodnutie_197_2024.pdf

Aktualizácia: 22.05.2024