Úradná tabuľa ÚJD SR

197/2023

č. rozhodnutia: 197/2023

č. správneho konania: 2406-2023

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 22.06.2023

dátum právoplatnosti: 14.07.2023

Prílohy:

2406-2023_Rozhodnutie_197_2023_Rozhodnutie č. 197_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023