Úradná tabuľa ÚJD SR

197/2022

č. rozhodnutia: 197/2022

č. správneho konania: 2696-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.07.2022

dátum právoplatnosti: 10.08.2022

Prílohy:

2696-2022_Rozhodnutie_197_2022_Rozhodnutie_197_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023