Úradná tabuľa ÚJD SR

196/2024

č. rozhodnutia: 196/2024

č. správneho konania: 2168-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.04.2024

dátum právoplatnosti: 16.05.2024

Prílohy:

2168-2024_Rozhodnutie_196_2024_Rozhodnutie_196_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024