Úradná tabuľa ÚJD SR

196/2023

č. rozhodnutia: 196/2023

č. správneho konania: 2426-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.06.2023

dátum právoplatnosti: 08.07.2023

Prílohy:

2426-2023_Rozhodnutie_196_2023_(7.1) Rozhodnutie_196_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023