Úradná tabuľa ÚJD SR

196/2022

č. rozhodnutia: 196/2022

č. správneho konania: 2699-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.07.2022

dátum právoplatnosti: 12.08.2022

Prílohy:

2699-2022_Rozhodnutie_196_2022_Rozhodnutie_196_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023