Úradná tabuľa ÚJD SR

195/2024

č. rozhodnutia: 195/2024

č. správneho konania: 1555-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.04.2024

dátum právoplatnosti: 21.05.2024

Prílohy:

1555-2024_Rozhodnutie_195_2024_Rozhodnutie 195_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024