Úradná tabuľa ÚJD SR

195/2022

č. rozhodnutia: 195/2022

č. správneho konania: 2188-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.07.2022

dátum právoplatnosti: 12.08.2022

Prílohy:

2188-2022_Rozhodnutie_195_2022_UJD SR 2188-2022_Rozhodnutie č. 195_2022_EMO 1,2.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024