Úradná tabuľa ÚJD SR

194/2024

č. rozhodnutia: 194/2024

č. správneho konania: 2118-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.04.2024

dátum právoplatnosti: 16.05.2024

Prílohy:

2118-2024_Rozhodnutie_194_2024_Rozhodnutie_194_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024