Úradná tabuľa ÚJD SR

194/2023

č. rozhodnutia: 194/2023

č. správneho konania: 1928-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.06.2023

dátum právoplatnosti: 22.07.2023

Prílohy:

1928-2023_Rozhodnutie_194_2023_R194_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023