Úradná tabuľa ÚJD SR

194/2022

č. rozhodnutia: 194/2022

č. správneho konania: 2289-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.07.2022

dátum právoplatnosti: 28.07.2022

Prílohy:

2289-2022_Rozhodnutie_194_2022_R194_2022_GrOt_eR.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023