Úradná tabuľa ÚJD SR

193/2024

č. rozhodnutia: 193/2024

č. správneho konania: 1238-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.04.2024

dátum právoplatnosti: 31.05.2024

Prílohy:

1238-2024_Rozhodnutie_193_2024_Rozhodnutie 193_2024 anonimizované.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024