Úradná tabuľa ÚJD SR

193/2023

č. rozhodnutia: 193/2023

č. správneho konania: 2195-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.06.2023

dátum právoplatnosti: 07.07.2023

Prílohy:

2195-2023_Rozhodnutie_193_2023_Rozhodnutie_193_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023