Úradná tabuľa ÚJD SR

193/2022

č. rozhodnutia: 193/2022

č. správneho konania: 655-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 08.07.2022

dátum právoplatnosti: 01.08.2022

Prílohy:

655-2024_Rozhodnutie_193_2022_R č.193_2022 tks-55.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024