Úradná tabuľa ÚJD SR

192/2022

č. rozhodnutia: 192/2022

č. správneho konania: 2599-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 07.07.2022

dátum právoplatnosti: 27.07.2022

Prílohy:

2599-2022_Rozhodnutie_192_2022_R 192_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023