Úradná tabuľa ÚJD SR

191/2024

č. rozhodnutia: 191/2024

č. správneho konania: 2214-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.04.2024

dátum právoplatnosti: 16.05.2024

Prílohy:

2214-2024_Rozhodnutie_191_2024_Rozhodnutie_191_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024