Úradná tabuľa ÚJD SR

191/2023

č. rozhodnutia: 191/2023

č. správneho konania: 2077-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.06.2023

dátum právoplatnosti: 05.07.2023

Prílohy:

2077-2023_Rozhodnutie_191_2023_Rozhodnutie_191_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023